Välkommen
  Om Curantus
  Värdegrund
  UGL
  Utbildning
  Föreläsning
  Utveckling
  Samtal
  Uppdragsgivare
  Kontakt


 
  

Värdegrund

Värdegrunden utgår från att varje individ besitter den kunskap eller förmåga som behövs för att förändra, förbättra eller utveckla sin situation. Vi är oftast inte rädda för vad vi inte är, eller inte kan, utan mest rädda för att vi är långt mer kraftfulla än vi förstår!

Helhetstänkande
I alla sammanhang arbetar Curantus Konsult med ett helthetstänkande både såväl vad gäller verktyg som medel men även gällande målet och vägen dithän. Att se till helheten innebär att se och sätta individen i sitt sammanhang utan att för den sakens skull frånhända individen sitt eget ansvar och sin egen betydelse!

Resultatinriktning
Det är viktigt att såväl uppdragsgivaren som Curantus Konsult är införstådda med vad det önskade resultatet är och hur man har tänkt sig nå detta. Men också att inse, förstå och ha förtroende för att utveckling och förändring kan ta tid och måste få göra så!

Tillit
Tillit, för varandra, vår omvärld, för processen, men framförallt för våra egna styrkor och möjligheter, är en grund i Curantus Konsults sätt att arbeta med människor!

Öppenhet
Genom öppenhet för varandra som klient och konsult men även genom öppenhet för oss själva om oss själva sker mycket utveckling!

Glädje och humor
Tänk så mycket lättare det går när humorn och glädjen är närvarande. Det är också viktigt att våga se och ta tillvara glädjen mitt i sorgen likväl som att ta humorn på största allvar!


 


(c) Copyright Curantus Konsult
Curantus Konsult
  
070-3066102
Susanne Lidfeldt  
Borrvägen 28C   
827 30 Ljusdal