Välkommen
  Om Curantus
  Värdegrund
  UGL
  Utbildning
  Föreläsning
  Utveckling
  Samtal
  Uppdragsgivare
  Kontakt


 
  

Utveckling

Organisation
Förändringar och omorganisationer på företagen innebär ett utvecklingsarbete som påverkar den praktiska dagliga verksamheten vilket även inbegriper den mänskliga faktorn. Det behövs ibland någon utomståendes syn och kunskap som en hjälpande hand i denna process. Här kan Curantus Konsult gå in i en projektledande roll och följa med en bit på vägen i ett förändrings- och utvecklingsarbete. Samtidigt som vi har företagets lönsamhet i fokus ser vi även till hur ni kan jobba bättre tillsammans och förstå och inse olika personligheter, styrkor och behov! För det är så att 1+1=3. Vi visar dig hur!

Ledarskap
Hur ser ett bra ledarskap ut och hur fungerar vi som människor och just du som individ som ledare i olika sammanhang? Dagens föränderliga och krävande företagsklimat ställer höga krav på ledarskapet och dess utförande. Curantus Konsult hjälper dig som ledare och chef att se på din chefsroll och hur du kan utveckla den till ett visionärt framgångsrikt ledarskap! Vi blir gärna din coach eller mentor som ett stöd och ett "bollplank" för dig i ditt ledarskap då du behöver diskutera dina erfarenheter och ideér!

Grupp
En grupp stagnerar ibland i sin utveckling och kan behöva hjälp med att komma vidare. Vi kan hjälpa till med att hitta bättre arbetsrutiner eller hjälpa till med att lösa konflikter och kriser. Ett sätt att utveckla en grupp är att på olika sätt jobba med teambuilding. Gruppdynamiken är mycket betydelsefull och en grupps sammansättning är och blir alltid mer än de ingående individerna. Ett effektivt arbetsteam fokuserar på både mål, mening och relationer och curantus Konsult kan vara behjälplig för arbetsgruppen att hitta arbetsrutiner för detta!

Individ
Som individer utvecklas vi ständigt genom livet och påverkas i detta genom såväl oss själva och vår inställning men även av influenser och skeenden från vår omgivning. Vill du utvecklas som individ och människa? Curantus Konsult arbetar även med individuell utveckling och använder här ofta kognitiva inslag i arbetsprocessen!
 


(c) Copyright Curantus Konsult
Curantus Konsult
  
070-3066102
Susanne Lidfeldt  
Borrvägen 28C   
827 30 Ljusdal