Välkommen
  Om Curantus
  Värdegrund
  UGL
  Utbildning
  Föreläsning
  Utveckling
  Samtal
  Uppdragsgivare
  Kontakt


 
  

Utbildning

Behövs det förstärkning eller vidareutbildning av den kompetens som finns på ert företag? Är ni nyfikna på att lära er mer om hur ni som individer och anställda eller chefer kan utnyttja och ta fram den potential som finns och som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt i verksamheten? Är ni nyfikna och vill veta mer om någonting för er obekant?

Vid våra utbildningar används ofta en teknik som kallas UBI, "upplevelsebaserad inlärning" där deltagarna ser till både vad vi gör och lär men även hur vi gör i inlärningssituationen och vad som sker. Ett aktivt deltagande tillsammans med egna reflektioner och erfarenheter kopplat till teorierna ger all utbildning en extra dimension och gör inlärningen såväl roligare som enklare.


 

(c) Copyright Curantus Konsult
Curantus Konsult
  
070-3066102
Susanne Lidfeldt  
Borrvägen 28C   
827 30 Ljusdal