Välkommen
  Om Curantus
  Värdegrund
  UGL
  Utbildning
  Föreläsning
  Utveckling
  Samtal
  Uppdragsgivare
  Kontakt


 
  

UGL, Utveckling av grupp och ledare

Curantus konsult kan i samarbete med företaget Här & Nu erbjuda kurser i UGL 2008. Kurserna är förlagda i stockholm.

Vänligen tag kontakt för mer information, prisuppgift eller anmälan om deltagande i UGL-kurs!!

susannne@curantus.se eller 070-306 61 02
UGL - Utveckling av Grupp och Ledare
Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap.

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.   


Källa: www.fhs.se

 

(c) Copyright Curantus Konsult
Curantus Konsult
  
070-3066102
Susanne Lidfeldt  
Borrvägen 28C   
827 30 Ljusdal