Välkommen
  Om Curantus
  Värdegrund
  UGL
  Utbildning
  Föreläsning
  Utveckling
  Samtal
  Uppdragsgivare
  Kontakt


 
  

Samtal

Samtalets kraft och helande verkan har varit känd redan sedan de antika grekernas tid då Sokrates var en av huvudfigurerna inom den retoriska konsten. Det utvecklande och helande samtalet kan leda till nya insikter, läkning i en sorgeprocess eller fungera som ett instrument för att lösa konflikter. Inom den kognitiva beteendeterapin används det så kallade "Sokratiska samtalet" vilket innebär att terapeuten med olika tekniker får klienten/patienten att via ett förnuftsmässigt resonemang själv dra slutsatser och komma till insikter.

Avlastande samtal/debriefing
Vi jobbar med handledning av grupper som behöver avlastande samtal/debriefing. Det kan vara efter en traumatisk händelse t ex en arbetsplatsolycka, ett dödsfall eller något annat trauma, Genom att sitta i grupp och prata igenom vad som skett och hur det känns så minskar man de naturliga stressorer som uppkommer som en effekt av en svår, och för de inblandade, onaturlig oförutsedd händelse.

Kris/sorgegrupp
Ibland kan det också finnas behov för en grupp att mötas och samtala om sådant som kan kännas tungt och jobbigt och vad som kan tyckas vara svårt för andra utomstående att ha insikt i och förståelse för. Det kan vara anhöriga till omkomna eller skadade i olyckor och vid katastrofer liknande den sk "Tsunamikatastrofen" men även vid andra mindre trauman eller vid sjukdom.

Handledning och coaching/personlig utveckling
Curantus Konsult jobbar även med individuell handledning och personlig utveckling. Det kan vara att fungera som en coach eller mentor för uppdragsgivarens räkning både vad gäller den personliga utvecklingen men även den affärsmässiga och professionella. Vid dessa uppdrag används ofta ett kognitivt förhållningssätt där uppdragsgivaren som individ har en stor roll och betydelse och där det efterfrågade resultatet till stora delar bygger på individens egen insats och vilja!


 


(c) Copyright Curantus Konsult
Curantus Konsult
  
070-3066102
Susanne Lidfeldt  
Borrvägen 28C   
827 30 Ljusdal