Välkommen
  Om Curantus
  Värdegrund
  UGL
  Utbildning
  Föreläsning
  Utveckling
  Samtal
  Uppdragsgivare
  Kontakt


 
  

Om Curantus Konsult

Curantus Konsult är ett företag som jobbar för och med individer, grupper och organisationer i förändrings- utvecklings- och utbildningsprocesser. Varje kund och varje uppdrag är unikt och därför utgår och styrs arbetsprocessen utifrån kundens behov och förutsättningar och med den viktiga dialogen och kommunikationen i centrum.

Kompetens
Jag heter Susanne Lidfeldt och har en bred kompetens och erfarenhet av varierande områden i arbetslivet. Från affärsutveckling, försäljning och entreprenörskap till beteendevetenskapliga områden. Jag har arbetat i olika positioner i det offentliga som i det privata näringslivet och har just nu en anställning som verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen på Ljusdals kommun. I grunden har jag en juris. kandidatexamen från Lunds universitet. Vidare är jag av Försvarshögskolan utbildad och certifierad UGL-handledare och är utbildad i avlastande samtal/krishantering från Räddningsverket. Jag har även en ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT, samt är av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, utbildad i praktisk och teoretisk medling.

Verksamhet
Företagets verksamhet omfattar att praktiskt arbeta med, utbilda samt föreläsa inom:

 • Organisationsutveckling & Projektledning
 • Ledarskap & Teamutveckling
 • Personalarbete (rekrytering och arbetsrätt)
 • Handledning & Mentorskap
 • Entreprenörskap
 • Etik, moral och lagstiftning för vårdpersonal
 • Konflikthantering
 • Krishantering & Debriefing
 • Kommunikation & Presentationsteknik


 • (c) Copyright Curantus Konsult
  Curantus Konsult
    
  070-3066102
  Susanne Lidfeldt  
  Borrvägen 28C   
  827 30 Ljusdal