Välkommen
  Om Curantus
  Värdegrund
  UGL
  Utbildning
  Föreläsning
  Utveckling
  Samtal
  Uppdragsgivare
  Kontakt


 
  

Föreläsning

Här är en del av de föreläsningar som Curantus Konsult kan erbjuda.


"Steget vidare"

"Våga, vilja, vinna"

"Hälsofrämjande ledarskap"

"Kravmärk dig själv"

"Kommunicera mera"

"Vi här och dom där"

"Modet att möta"


Det finns även möjlighet att anpassa föredraget efter kundens önskemål och behov och det auditorium som är ifråga. Tag kontakt för diskussion om vad som kan passa!  (c) Copyright Curantus Konsult
Curantus Konsult
  
070-3066102
Susanne Lidfeldt  
Borrvägen 28C   
827 30 Ljusdal